Sporthal

Speellocatie

Sporthal ‘de Sporthoeve’, Vromade 1 te Bodegraven

Routebeschrijving naar de Sporthoeve

Vanuit de richting Gouda/Den Haag/Rotterdam:

1. Neem de A12 richting Utrecht

2. Neem de afslag Bodegraven/Reeuwijk

3. Ga aan het eind van de afslag naar rechts en sla vervolgens weer rechtsaf (over het viaduct heen, richting Bodegraven)

4. Neem de tweede afslag op de rotonde richting Bodegraven

5. Ga bij de volgende rotonde rechtdoor Bodegraven in

6. Ga bij de verkeerslichten rechtdoor

7. Ga bij de volgende verkeerslichten rechtsaf de Cortenhoeve op

8. Na een paar honderd meter ziet u de Sporthoeve aan uw rechterhand. In de nabije omgeving is er voldoende parkeergelegenheid

Vanuit de richting Utrecht:

1. Neem de A12 richting Den Haag/Rotterdam

2. Neem afslag Bodegraven

3. Neem onderaan de afslag de tweede afslag op de rotonde

4. Ga bij de verkeerslichten rechtdoor

5. Ga bij de volgende verkeerslichten rechtsaf de Cortenhoeve op

6. Na een paar honderd meter ziet u de Sporthoeve

Contactgegevens

Secretariaat

E-Mail info@bbsbodegraven.nl
Bank rekening NL95 RABO 0343 3094 75 t.n.v. BOBASA te Bodegraven
   

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De benoeming geschiedt door de stemgerechtigde leden. Het bestuur wordt bij de uitoefening van haar taak gesteund door de Technische Commissie (TC) en de Jeugd Commissie (JC) en een aantal werkgroepen.

Alle commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. Eén keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier worden de begroting en de plannen voor het nieuwe seizoen gepresenteerd en legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het afgelopen seizoen. Tevens worden op de A.L.V. bestuursleden benoemd of herbenoemd.

Voorzitter Amanda van Grieken   voorzitter@bbsbodegraven.nl
Penningmeester Bram van Bemmelen   penningmeester@bbsbodegraven.nl
Secretaris Janneke de Lange   info@bbsbodegraven.nl
Technische zaken Ton Spruit   tc@bbsbodegraven.nl
Algemeen Hanna Grisnich   jeugd@bbsbodegraven.nl

Jeugd commissie

De jeugd commissie (JC) houdt zich bezig met het goed laten reilen en zeilen van alle badmintonactiviteiten betreffende de jeugd binnen de vereniging. De JC is het contactorgaan tussen de trainer en het bestuur en is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de diverse competities.

Tot de werkzaamheden van de JC behoren ondermeer:

 • Indeling van de trainingsgroepen
 • Planning van de jeugd begeleiding en trainingen
 • Organisatie van diverse toernooien
 • Indeling van de jeugdcompetitie
 • Organisatie van diverse activiteiten voor de jeugd

Jeugd algemeen

Jeugd coördinator

Hanna Grisnich

Coen Voortman

jeugd@bbsbodegraven.nl
Jeugd competitie Johnny Hartman  
     

Technische commissie

De technische commissie (TC) houdt zich bezig met het goed laten reilen en zeilen van alle badmintonactiviteiten binnen de vereniging. De TC is het contactorgaan tussen de trainer en het bestuur en is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de diverse competities.

Tot de werkzaamheden van de TC behoren onder meer:

 • Indeling jaarplanning Indeling van de trainingsgroepen
 • Planning van de trainingen
 • Indeling van de speelavonden
 • Organisatie van diverse toernooien
 • Indeling van de competitieteams
 • Organisatie activiteiten

De organisatie van de districts- en voorjaarscompetitie is opgedragen aan aparte competitieleiders.

Voorzitter TC Ton Spruit tc@bbsbodegraven.nl
     

Competitieleiding

Najaarscompetitie Maurice Commandeur  
Voorjaarscompetitie Maurice Commandeur competitie@bbsbodegraven.nl
Jeugdcompetitie Johnny Hartman  

Contactpersoon per groep

Dinsdagavond Ton Spruit
Alexander Schijf
 
Donderdagochtend – 50+ Ton Plug  
Vrijdagochtend Marja Ottenbros  
  Xandra van Malenstein  
Vrijdagavond Amanda van Grieken  

Vertrouwenspunt (VCP)

Ton Dorrepaal dorrepaal28@gmail.com 06-37 334 777
Melanie van der Lee m-van-der.lee@kpnmail.nl  

Website

Webmaster Maurice Commandeur  
E-mail webmaster@bbsbodegraven.nl  

Informatie over het lidmaatschap

Lidmaatschap

Je bent van harte welkom om kennis te maken met de sport badminton en de vereniging BBS. Dit kan op de verschillende speelmomenten in de week (zie Over BBS). Tweemaal per jaar start er tevens een beginnersactie: 3 x aansluitend spelen voor € 15,-. Voor informatie en opgaaf: Ton Dorrepaal 06-37334777 of mail naar dorrepaal28@gmail.com.

Het verenigingsjaar (‘seizoen’) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, waarin er sprake is van 10 speelmaanden en 9 maanden training. De activiteiten starten begin september (hangt ook samen met de schoolvakanties). De maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld.
Lidmaatschap geldt voor een GEHEEL verenigingsjaar. Indien het lidmaatschap tijdens het seizoen begint zal de verschuldigde contributie hierop worden aangepast. Deelname aan de verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.

Contributie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), die in september wordt gehouden, wordt de contributie voor het betreffende seizoen vastgesteld. Alle leden ontvangen na de ALV van de penningmeester per email de factuur voor de contributie.

De contributie voor het seizoen 2018-2019

Inschrijfgeld € 11,00
Contributie Jeugd tot 18 jaar inclusief training € 125,00
Jeugd selectietraining/competitie € 30,00
Contributie volwassenen/senioren (vanaf 18 jaar) € 175,00
Training en competitiebijdrage volwassenen € 85,00

Inschrijven

Wil je lid worden van BBS dan vul je daarvoor het volgende digitale inschrijfformulier in:

Je kunt ook gebruik maken van de printversie (jeugd en senioren) en deze ingevuld inleveren bij een contactpersoon (zie onder ‘contact‘).

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie: Leonie Snijder.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen voor het nieuwe verenigingsjaar (‘seizoen’), dan dien je dit schriftelijk kenbaar te maken voor 5 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie: Leonie Snijder.

of per post:
Ledenadministratie BBS
p/a Fluitenkruid 26
2411 MK Bodegraven

 

 

Lid worden

Contributie

De contributie en trainingsbijdragen zijn voor het seizoen september 2017 t/m juni 2018 als volgt opgebouwd.

Inschrijfgeld (eenmalig) € 11,00
Contributie jeugd tot 18 jaar inclusief training € 120,00
Jeugd selectietraining/competitie  € 30,00
Contributie vanaf 18 jaar

€ 160,00

Trainings / competitie bijdrage vanaf 18 jaar

€ 85,00

Inschrijven

Wil je lid worden van BBS dan kun je op een avond of ochtend een inschrijfformulier aan de betreffende contactpersonen vragen.

Wanneer je hier klikt kun je het inschrijfformulier direct afdrukken. Bij inschrijving graag een digitale pasfoto e-mailen naar tc@bbsbodegraven.nl.

Je kunt je ook inschrijven via het volgende digitale formulier:

{emailcloak=off}
{loadposition inschrijfformulier}

Senioren

Training

Training bij BBS wordt gegeven door een professionele bondstrainer, Adrie Sip. De recreantengroep traint van 19.30 tot 20.30 uur. De competitiespelers trainen van 20.30 tot 22.00 uur volgens schema.

Vrijspelen

Vrijspelen kan op dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur op een unit bestaande uit 4 banen. Na de trainingen (na 22.00 uur) zijn er 8 banen beschikbaar. Op de vrijdagavond is er de gelegenheid tot vrijspelen van 20.30 tot 22.30 uur, waarvoor in het begin 8 banen beschikbaar zijn en na 22.00 uur 4 banen. Indien een competitie team thuis een wedstrijd heeft zijn er 2 vrijspeel banen beschikbaar tot 23.00.

Kantine

Na afloop van de speelavond (zowel op dinsdag als op vrijdag) is er gelegenheid in de kantine na te praten onder het genot van een drankje (en hapje).

Competitie

Gevorderde spelers kunnen deelnemen aan de competitie. BBS is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB) die een regionale competitie organiseert. Op dit moment nemen vijf gemengde teams deel aan de competitie. Eric Snijder is onze competitieleider. Het competitieseizoen loopt van augustus tot en met januari.

In het voorjaar wordt de voorjaarscompetitie gespeeld bedoeld voor recreanten. Deze competitie loopt van februari tot en met mei. Linda Poot is de competitieleider van deze competitie.

Toernooien

BBS organiseert verschillende activiteiten waaronder een onderling toernooi, een nieuwjaarstoernooi en de clubkampioenschappen. Een aantal van deze activiteiten vindt plaats voor de hele vereniging inclusief de donderdagochtendgroep (50+) en de vrijdagochtendgroep.

Donderdagochtend 50+ groep

Op donderdagmorgen is er van 9.30 tot 11.30 uur een zeer enthousiaste 50+ badminton groep. Het eerste half uur is er een warming up. De rest van de tijd is er vrij spelen.

Vrijdagochtend Dames groep

Op vrijdagmorgen is de gezellige dames groep actief en kun je spelen van 09.30 tot 11.30uur.

Speeltijden en training

Sporthal ‘de Sporthoeve’, Vromade 1 te Bodegraven

Competitie spelers

De leden die ingedeeld zijn in de competitieteams trainen op dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur volgens schema.
Vanaf 19.30 is er gelegenheid tot vrijspelen tot 22.30 uur. Bovendien heb je de mogelijkheid om op vrijdag van 20.30 tot 22.30 uur vrij te spelen.

Recreatieve spelers

Speel je niet in een competitieteam maar wil je wel trainen, dan heb je dinsdag de mogelijkheid van 19.30 tot 20.30. uur . Meld je voor deze training wel aan.
Verder kun je vrij spelen op dinsdag vanaf 19.30 tot 22.30 uur en vrijdag van 20.30 tot 22.30 uur (en sommige gevallen tot 23.00).

50-plus groep

Wil je het iets rustiger aandoen, dan kun je spelen op donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.

Vrijdagmorgen dames

Op vrijdagmorgen is de gezellige damesgroep actief en kun je spelen van 09.30 tot 11.30 uur.

 Onder trainingsgroepen kun je zien in welk groep je bent ingedeeld.

Jeugd

Training

Op vrijdagavond is er training voor de jeugd in drie leeftijds/niveau groepen. beginnend vanaf de leeftijd van 7 jaar tot 18 jaar :

 • Groep 1 traint van 18.30 tot 19.10 uur (beginners)
 • Groep 2 traint van 19:10 tot 19:50 uur (gevorderde)
 • Groep 3 traint van 19:50 tot 20:30 uur (gevorderde/competitie)

Op dinsdagavond is er van 18.30 tot 19.30 training voor de jeugdselectie.
De training wordt gegeven door een professionele trainer, Adri Sip, met hulp van jeugdbegeleiders.

Vrijspelen

Op de vrijdagavond is er voor en na de training ruimte voor vrijspelen.

Contactpersoon 

Coen Voortman is contactpersoon voor de jeugd.

Competitie

BBS is aangesloten bij de Nederlandse badmintonbond (NBB) die voor de jeugd een competitie organiseert. Deze competitie loopt van februari tot en met april.
De thuiswedstrijden worden begeleid door vrijwilligers van BBS. De uitwedstrijden worden door de ouders/verzorgers, vaak samen met een BBS Jeugd begeleider, begeleid.

Toernooien en activiteiten

BBS organiseert allerlei activiteiten waaronder toernooien en de jeugdclubkampioenschappen. Aan het einde van het seizoen wordt bij voldoende belangstelling een jeugdkamp of een jeugddag georganiseerd.

Welkom

Welkom op de internetsite van badmintonclub BBS – Bodegraven Badminton Samen. Badminton is een sport die zowel recreatief als in competitieverband gespeeld kan worden. Het is een sport om “lekker” bezig te zijn en is daarom geschikt voor jong en oud. Doe je het in verenigingsverband, dan tref je ook nog een hoop gezelligheid aan. Dit is wat BBS biedt. Vanaf 7 jaar kan iedereen lid worden. Er is een actieve jeugd groep, een sportieve senioren groep en niet te vergeten een zeer enthousiaste 50plus groep. Een groot deel van de leden speelt recreatief, maar er wordt ook op regio/district niveau gespeeld. Heb je interesse, kijk dan eens rond op deze site en breng eens een bezoek op één van de speelavonden of ochtenden. Heb je vragen of opmerkingen kijk dan even op de pagina contact voor de betreffende persoon.

BBS Algemeen

De geschiedenis

BBS, Bodegraven Badminton Samen, is opgericht in juni 2008.

Badminton terug in de tijd

Tot dan bestonden er twee verenigingen in Bodegraven; Vederlicht – opgericht in 1973 en Bodelo – opgericht in 1980. Na een jaar van voorbereiding gaan de leden akkoord samen te gaan onder de naam BBS. De voorzitter van de nieuwe vereniging schreef toen dit bericht. De akte, waarin fusieafspraken en statuten van BBS zijn vastgelegd, is 13 juni 2008 bij notaris ‘van Donselaar ter Wal’ te Bodegraven opgemaakt en door vertegenwoordigers van beide eerdere verenigingen ondertekend.

NBB

De Nederlandse badmintonbond (NBB)

BBS is aangesloten bij de NBB, Nederlandse Badminton Bond. De NBB regelt en coördineert het badmintongebeuren in Nederland. Zo kunnen leden bijvoorbeeld meedoen met competitiewedstrijden, deelnemen aan toernooien of jeugd districtstrainingen. Daarnaast brengt de bond de badmintonsport in en buiten Nederland extra onder de aandacht. Aan het lidmaatschap van de bond is een financiële bijdrage verbonden, die één maal per jaar door de verenigingen wordt afgedragen.

Competitie of recreatiespeler?

Badminton is een sport voor iedereen, waarbij jong en oud kan spelen op zijn of haar eigen niveau. Alle spelers die hun spelpeil willen verhogen, kunnen deelnemen aan de training. Zo is er een training voor beginners, gevorderden en competitiespelers.

Binnen BBS is er aandacht voor zowel de competitie,- als de recreatiespeler. Competitiespelers zijn prestatiegerichte spelers voor wie het wedstrijdelement van wezenlijk belang is. Behalve aan diverse toernooien nemen deze spelers ook deel aan de districtcompetitie. In deze competitie worden per team bestaande uit minimaal 2 dames en 2 heren 14 wedstrijden gespeeld (7 uit-, en 7 thuiswedstrijden). Deze competitie start in september en eindigt in januari.

Een competitiewedstrijd bestaat uit 8 partijen tw.:

 • 2 heren enkels
 • 2 dames enkels
 • 2 gemengd dubbels
 • 1 heren dubbel
 • 1 dames dubbel

 

dubbel spel

Vindt u het als recreant plezierig om uw krachten te meten met spelers van andere verenigingen… dan kunt u wellicht deelnemen aan de voorjaarscompetitie. Een recreatieve competitie, waarin het meer gaat om de gezelligheid en minder om de prestatie. Er worden 10 wedstrijden gespeeld (5 uit- en 5 thuiswedstrijden) in de periode van februari tot en met mei.

Heeft u geen zin om te spelen in wedstrijdverband, maar wilt u gewoon op de speelavond of -ochtend uw energie kwijt in een lekker partijtje badminton, dan is er ook plaats voor u bij BBS! U voegt zich dan bij het deel van de BBS leden, dat de badmintonsport op recreatieve wijze met veel plezier beoefent.

Bij de jeugd kennen wij de opstapcompetitie (voor beginners) en de jeudgcompetitie (voor gevorderden). De jeugdcompetitie begint in februari en eindigt in mei. Bovendien wordt regelmatig door de BBS jeugd aan diverse toernooien deelgenomen.

Voor meer gedetailleerde informatie over deelname aan de diverse competities, kunt u terecht bij de technische commissie.