Contactgegevens

Secretariaat

E-Mail info@bbsbodegraven.nl
Bank rekening NL95 RABO 0343 3094 75 t.n.v. BOBASA te Bodegraven
   

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De benoeming geschiedt door de stemgerechtigde leden. Het bestuur wordt bij de uitoefening van haar taak gesteund door de Technische Commissie (TC) en de Jeugd Commissie (JC) en een aantal werkgroepen.

Alle commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. Eén keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier worden de begroting en de plannen voor het nieuwe seizoen gepresenteerd en legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het afgelopen seizoen. Tevens worden op de A.L.V. bestuursleden benoemd of herbenoemd.

Voorzitter Melanie van der Lee   voorzitter@bbsbodegraven.nl
Penningmeester Eric Snijder   penningmeester@bbsbodegraven.nl
Secretaris Janneke de Lange   info@bbsbodegraven.nl
Technische zaken Ton Spruit   tc@bbsbodegraven.nl
Algemeen Hanna Grisnich   jeugd@bbsbodegraven.nl

Jeugd commissie

De jeugd commissie (JC) houdt zich bezig met het goed laten reilen en zeilen van alle badmintonactiviteiten betreffende de jeugd binnen de vereniging. De JC is het contactorgaan tussen de trainer en het bestuur en is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de diverse competities.

Tot de werkzaamheden van de JC behoren ondermeer:

 • Indeling van de trainingsgroepen
 • Planning van de jeugd begeleiding en trainingen
 • Organisatie van diverse toernooien
 • Indeling van de jeugdcompetitie
 • Organisatie van diverse activiteiten voor de jeugd

Jeugd algemeen

Jeugd coördinator

Hanna Grisnich

Coen Voortman

jeugd@bbsbodegraven.nl
Jeugd competitie Ed Fredriksz  
     

Technische commissie

De technische commissie (TC) houdt zich bezig met het goed laten reilen en zeilen van alle badmintonactiviteiten binnen de vereniging. De TC is het contactorgaan tussen de trainer en het bestuur en is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de diverse competities.

Tot de werkzaamheden van de TC behoren onder meer:

 • Indeling jaarplanning Indeling van de trainingsgroepen
 • Planning van de trainingen
 • Indeling van de speelavonden
 • Organisatie van diverse toernooien
 • Indeling van de competitieteams
 • Organisatie activiteiten

De organisatie van de districts- en voorjaarscompetitie is opgedragen aan aparte competitieleiders.

Voorzitter TC Ton Spruit tc@bbsbodegraven.nl
     

Competitieleiding

Najaarscompetitie Maurice Commandeur  
Voorjaarscompetitie Maurice Commandeur competitie@bbsbodegraven.nl
Jeugdcompetitie Ed Fredriksz  

Contactpersoon per groep

Dinsdagavond Ton Spruit
Alexander Schijf
 
Donderdagochtend – 50+ Ed Fredriksz  
Vrijdagochtend Marja Ottenbros  
  Xandra van Malenstein  
Vrijdagavond Melanie van der Lee  

Vertrouwenspunt (VCP)

Ton Dorrepaal dorrepaal28@gmail.com 06-37 334 777
Melanie van der Lee m-van-der.lee@kpnmail.nl 06-18 960 096

Website

Webmaster Maurice Commandeur  
E-mail webmaster@bbsbodegraven.nl