** BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN **

Beste leden van BBS,

Zoals al langer bekend is stappen na dit seizoen de Voorzitter (David Keyner) en Jeugd-commisie (Peter Blom) op uit het bestuur. Helaas zijn er nog geen aanmeldingen voor deze posities. Tevens feliciteren wij onze Secretaris (Leonie Lehmann-Snijder) met haar blije verwachting echter, betekent dit dat zij in het beste scenario tijdelijk haar werkzaamheden als secretaris niet meer kan uitvoeren. 

Met deze vooruitzichten van grofweg 2,5 bestuur en geen aanvullingen op de posities is het voor ons ONMOGELIJK om zo door te gaan, en moeten wij bij GEEN AANMELDINGEN voor 4 juni een bijzondere ALV inplannen die zal geschieden op 25 juni met als totale agenda; 

– Notulen vorige ALV 2017

– Voorstel; Ontbinding van de vereniging

Het zou zonde zijn om een Jubileum te houden van 10 jaar, om vervolgens geen vereniging daarna aan over te houden. Mag ik als voorzitter onze leden op het hart drukken om zich aan te melden voor deze 2 (3) posities. De toekomst van de gezellige en fanatieke vereniging staat op het spel.

Dus:

Meld je aan als Voorzitter of Jeugd-commisie voor 4 juni (niet aankomende maandag maar die daarop) anders is het bestuur genoodzaakt een bijzondere ALV te plannen op 25 juni met als enige onderwerp, voorstel tot ontbinding van de vereniging wegens onvoldoende middelen om adequaat te functioneren.

Formeel aanmelden kan, door een email te sturen naar info@bbsbodegraven.nl met daarin welke functie je graag zou willen vullen. De desbetreffende persoon zal dan contact met je opnemen.

David Keyner – Voorzitter