De vertrouwenscontactpersonen (VCP) van BBS

vcp

Algemeen:

Binnen onze vereniging BBS wordt er gestreefd naar een veilige badminton omgeving voor iedereen.

Een belangrijke voor}waarde hierbij is dat naast de technische optimale faciliteiten ook de sfeer op onze vereniging  goed en veilig is. Correct en sportief gedrag is een essentieel onderdeel hierbij.

Desondanks kunnen er situaties zijn waarin het gedrag van leden of betrokkenen grensoverschrijdend is of als zodanig ervaren wordt. Voorbeelden hiervan zijn pesten, uitsluiten, fysiek geweld, seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dit kan als te belastend en zeer vervelend worden ervaren. De behoefte kan ontstaan om hier vertrouwelijk met iemand over te praten.

Dat is de reden dat het bestuur van BBS Ton Dorrepaal en Melanie van der Lee heeft aangesteld als Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Zij zijn voor betrokkenen van grensoverschrijdend gedrag een aanspreekpunt om volledig vertrouwelijk over hun ervaring te praten en advies in te winnen welke mogelijke actie de betrokkenen kan nemen. Beiden zijn officieel opgeleid middels een cursus van het NOC/NSF en hebben daarvoor een certificaat van bekwaamheid verkregen.

Ton en Melanie stellen zich voor:

De meesten zullen ons wel kennen als oud bestuurslid en spelende leden op de dinsdag en vrijdag avonden.  De rol van VCP, ervaren wij als een eer en zien wij als een belangrijke verantwoordelijkheid voor de hele vereniging en naar alle betrokkenen daarin. Iedereen heeft recht om met plezier en in vrijheid de badmintonsport te beoefenen.

Mocht  je te maken krijgen met ongewenst gedrag en je wilt er over praten, kan je met ons contact opnemen voor een vertrouwelijk gesprek. Vanzelfsprekend vindt het gesprek plaats op een voor jou veilige neutrale plek.
Wij zullen proberen hulp te bieden en je de mogelijkheden aanreiken voor verdere stappen die je zou kunnen ondernemen. We zijn telefonisch of via mail bereikbaar voor vragen of een gesprek. Zie voor meer informatie en onze contact gegevens de BBS website.

vcp

Ton Dorrepaal en Melanie van der Lee

Contact

Ton Dorrepaal dorrepaal28@gmail.com 06-37 334 777
Melanie van der Lee

Meer informatie over gedragsregels voor de vereniging:

Bij deze sluit BBS zich aan bij de gedragsregels van het NOC/NSF.

 <iframe width="300" height="169" src="https://www.youtube.com/embed/1sVTvD393tE?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>