Informatie over het lidmaatschap

Lidmaatschap

Je bent van harte welkom om kennis te maken met de sport badminton en de vereniging BBS. Dit kan op de verschillende speelmomenten in de week (zie Over BBS). Tweemaal per jaar start er tevens een beginnersactie: 3 x aansluitend spelen voor € 15,-. Voor informatie en opgaaf: Ton Dorrepaal 06-37334777 of mail naar dorrepaal28@gmail.com.

Het verenigingsjaar (‘seizoen’) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, waarin er sprake is van 10 speelmaanden en 9 maanden training. De activiteiten starten begin september (hangt ook samen met de schoolvakanties). De maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld.
Lidmaatschap geldt voor een GEHEEL verenigingsjaar. Indien het lidmaatschap tijdens het seizoen begint zal de verschuldigde contributie hierop worden aangepast. Deelname aan de verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.

Contributie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), die in september wordt gehouden, wordt de contributie voor het betreffende seizoen vastgesteld. Alle leden ontvangen na de ALV van de penningmeester per email de factuur voor de contributie.

De contributie voor het seizoen 2018-2019

Inschrijfgeld € 11,00
Contributie Jeugd tot 18 jaar inclusief training € 125,00
Jeugd selectietraining/competitie € 30,00
Contributie volwassenen/senioren (vanaf 18 jaar) € 175,00
Training en competitiebijdrage volwassenen € 85,00

Inschrijven

Wil je lid worden van BBS dan vul je daarvoor het volgende digitale inschrijfformulier in:

Je kunt ook gebruik maken van de printversie (jeugd en senioren) en deze ingevuld inleveren bij een contactpersoon (zie onder ‘contact‘).

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie: Leonie Snijder.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen voor het nieuwe verenigingsjaar (‘seizoen’), dan dien je dit schriftelijk kenbaar te maken voor 5 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie: Leonie Snijder.

of per post:
Ledenadministratie BBS
p/a Fluitenkruid 26
2411 MK Bodegraven