JANTJE BETON, maak je club RIJK

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000002366 StartFragment:0000000497 EndFragment:0000002349

Beste Badminton vrienden,

Jantje Beton organiseert één keer per jaar een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we zoveel mogelijk geld op voor de clubkas van onze vereniging en voor de projecten van Jantje Beton. Om onze clubkas aan te vullen en de kinderen buiten te leren spelen gaan we voor Jantje Beton en voor BBS collecteren. Deze collecte week is van 2 t/m 7 maart 2020. Geef je op als collectant bij een van onze actieve commissie leden of op de intekenlijst in de sporthal.

Kijk voor meer info op www.jantjebeton.nl/collecte

Alvast bedankt,Namens:

# Jantje Beton

# Onze badminton jeugd

# De schoolkinderen

# Het BBS Bestuur