Dringende oproep: opvolger gezocht!

Als jij vindt dat de jeugdafdeling bij BBS moet blijven bestaan en als jij vindt dat die jeugdafdeling vertegenwoordigd moet zijn binnen het Bestuur van de vereniging en als jij het leuk vindt om gezellig samen te werken met Coen Voortman, onze onvolprezen jeugdcoördinator, en als jij het bovendien leuk vindt om jaarlijks de competitieleider voor de jeugd te zijn en het dan ook nog leuk vindt om 5 tot 6 x per jaar een bestuursvergadering + algemene ledenvergadering bij te wonen?

Ja, dan ben jij toch echt degene die op voorhand geschikt is om mij op te volgen als Bestuurslid jeugdzaken bij BBS!

Toen ik in 1990 de organisatie van de jeugdcompetitie over nam van Boy Kluin had ik niet het vermoeden dat ik dat in 2017\2018 nog steeds zou doen. Laat de kandidaat opvolger vooral niet denken dat hij of zij ook voor zo’n lange periode tekent. Wel voor tenminste 3 jaar of iets langer voor de nodige continuïteit.

Hoe dan ook: Ik stop er definitief mee in september 2018. Hoe eerder zich iemand meldt, hoe meer mogelijkheden er zijn om vast mee te lopen en mee te denken over het jeugdbeleid voor de komende jaren. Ik kan dan ook meer details verstrekken over tijdbesteding en meer uitleg geven over de taakinhoud.

Laat Coen Voortman niet in de kou staan, want ook hij zal stoppen als er geen adequate opvolger voor mij wordt gevonden……..

MELD JE AAN BIJ MIJ OF EEN ANDER BESTUURSLID! BIJ VOORBAAT DANK NAMENS HET GEHELE BESTUUR EN ALLE JEUGDLEDEN. Peter Blom, tel  of – of e-mail –

 

ps. Voorzitter ook gezocht 🙂