Treurige mededeling

Piet Stojansek foto

Piet Stojansek foto

 
 

Met verdriet delen wij u mede dat Piet Stojansek, actief lid van de donderdagochtend groep, iedereen dinsdag jl. op onvoorziene wijze heeft verlaten.

Piet was een gezellige, sympathieke en enthousiaste badmintonner die ook wel eens los van de donderdagochtend op de vrijdagavond een gezellig balletje mee kwam slaan. 

Wij betreuren dit verlies en wensen de familie en nabestaanden namens het bestuur en de vereniging heel veel sterkte en kracht toe.